NederlandsDeutschFrançais
groep

Schepen en vrachtwagens....

Met een eeuw ervaring in bouwgrondstoffen koppelt Van Nieuwpoort kennis aan kwaliteit. In Gouda, Utrecht, Rotterdam, Maassluis en Sterrebeek (Brussel) coördineren onze logistieke specialisten de planning van meer dan 100 schepen en vele vrachtwagens.

Jaarlijks vervoeren onze bedrijven 11 miljoen ton bouwgrondstoffen. Te late of onjuiste levering betekent oponthoud voor onze opdrachtgever. Type schip, product en bestemming optimaal op elkaar afstemmen is voor onze mensen dagelijkse kost.

BG---handel---schip-3-x-grind

Respect voor het milieu vertaalt zich in een verantwoord en zuinig gebruik van natuurlijke grondstoffen. Zorgvuldig gekozen winlocaties worden bewerkt met technische hoogwaardige installaties, waarbij geen korrel grondstof verloren gaat. We streven naar de hoogste opbrengst per vierkante meter. Verstandig winnen betekent immers ook efficiënt winnen, waarbij de wensen van de klant centraal staan. Die wensen kennen we. We zitten er bovenop want met 70 eigen ondernemingen binnen de bouwketen, zijn we thuis in de wereld van betonmortel, betonproducten en duurzaam bouwconcept.

Product met keurmerk
Niet alleen zand en grind, maar alle minerale bouwstoffen die met boden en met regen-, grond- of oppervlaktewater in contact kunnen komen vallen onder het Bouwstoffenbesluit. De maatregel moet voorkomen dat steenachtige bouwstoffen de bodem of het oppervlaktewater vervuilen. Daarnaast beoogt de regeling het hergebruik van secundaire bouwstoffen te bevorderen.

KVKnr. 13021254


Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen

Meridiaan 2, 2801 DA Gouda
Postbus 120, 2800 AC Gouda
Tel. +31 (0)182 - 597 444
Fax +31 (0)182 - 597 457
E-mail: grint-zand@van-nieuwpoort.nl