NederlandsDeutschFrançais
groep

Op het land, in de rivier, op zee

Efficiënt en snel, maar steeds met oog voor de natuur. Met een eeuw ervaring in handel en logistiek bent u met onze bedrijven verzekerd van het beste advies bij een rijke variatie aan bouwgrondstoffen, toeslag- en vulmaterialen.

Vanaf het moment van winning – op de rivier, op zee of op het land – tot en met de just-in-time levering op uw project; onze mensen houden van een strakke regie.

Grindwinning tbv bescherming tegen hoge rivierwaterstanden

Een andere betekenis
De Nederlandse bouwwereld kan niet zonder een continue aanvoer van goede bouwgrondstoffen. Onmisbare bestanddelen voor de bouw van huizen, kantoren en ziekenhuizen en de aanleg van wegen, bruggen en viaducten. Alleen al in Nederland wordt jaarlijks 40 miljoen ton zand en grind verwerkt in beton en betonproducten.

Maar niet alleen de bouwers hebben belang bij de winning van grondstoffen. Voor ieder individueel mens heeft de grondstoffenwinning een andere betekenis, een heel nieuwe waarde, gekregen. Veilig tegen het water. Zand- en grindprojecten dragen bij aan het verkleinen van overstromingsrisico's van de grote rivieren. Nu, meer dan ooit, is de winning van grote betekenis voor moderne waterberging, maar ook natuurontwikkeling en recreatie.

De minder planmatige manier van winnen van vroeger is verlaten. Tegenwoordig worden veranderingen in het landschap in harmonie met de bestaande omgeving aangebracht en wordt nauwkeurig gekeken naar de planologie van een gebied.

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen

Meridiaan 2, 2801 DA Gouda
Postbus 120, 2800 AC Gouda
Tel. +31 (0)182 - 597 444
Fax +31 (0)182 - 597 457
E-mail: grint-zand@van-nieuwpoort.nl